• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Sol·licitud d'examen per obtenir la competència professional per actuar com a professional frigorista habilitat

6684 - Sol·licitud d'examen per obtenir la competència professional per actuar com professional frigorista habilitat Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

La competència professional per realitzar, posar en servei, mantenir, reparar, modificar i desmantellar instal·lacions frigorífiques, es pot acreditar mitjançant una determinada titulació que reconeix al seu titular, de forma directa, la capacitat de poder actuar com a professional habilitat, o bé després d'haver realitzat un curs de formació i superat les proves que realitza el Departament. 

Llegiu-ne més

IMPORTANT! L’accés a la sol·licitud a l’examen de professional frigorista a la Generalitat de Catalunya està tancat temporalment.

Al setembre, des de la Sub-direcció General de Seguretat Industrial es posaran en contacte amb les entitats docents que tenen alumnes pendents d’inscripció  i s’habilitaran per fer el tràmit puntualment.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 31.07.2020