Sol·licitar l'examen 6722 - Certificat de competència professional de reparador/a petrolífer Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 

  1. Tenir coneixements teòrics i pràctics (veieu el quadre de titulació/formació necessària).
  2. Ser major d'edat.

L'import de la taxa és fix.

 

  1. L'examen es pot demanar en qualsevol demarcació territorial, amb independència del lloc de residència.
  2. Amb el pagament de la taxa d'examen es pot concórrer a dues convocatòries d'examen.
  3. No es pot triar dia i hora. La unitat corresponent farà l'assignació en funció del nombre d'assistents.
  4. La no presentació el dia i hora en què s'ha estat convocat/da implica la pèrdua de la convocatòria.
  5. Dates d'examen
  6. També es considerarà que es té la competència professional per actuar com reparador petrolífer quan l'interessat disposi d'una determinada titulació (quadre de titulació/formació). En aquest cas no serà necessari sol·licitar l'examen.
  7. L'activitat de reparador petrolífer s'ha de desenvolupar en el si d'una empresa reparadora petrolífera.