• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Sol·licitud d'examen per obtenir la competència professional per actuar com a reparador/a petrolífer

Sol·licitar l'examen

Sol·licitar l'examen 6722 - Sol·licitud d'examen per obtenir la competència professional per actuar com a reparador/a petrolífer Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Un cop aprovat l'examen l'òrgan competent lliurarà un certificat que acreditarà la competència professional corresponent.

 1. Tenir coneixements teòrics i pràctics (veieu el quadre de titulació/formació  necessària).
 2. Ser major d'edat.

Es poden consultar a la web de l'OGE.

 1. L'examen es pot demanar en qualsevol demarcació territorial, amb independència del lloc de residència.
 2. Amb el pagament de la taxa d'examen es pot concórrer a dues convocatòries d'examen.
 3. No es pot triar dia i hora. La unitat corresponent farà l'assignació en funció del número d'assistents.
 4. La no presentació el dia i hora en què s'ha estat convocat/da implica la pèrdua de la convocatòria.
 5. Dates d'examen
 6. També es considerarà que es té la competència professional per actuar com reparador petrolífer quan l'interessat disposi d'una determinada titulació (quadre de titulació/formació ). En aquest cas no serà necessari sol·licitar l'examen.
 7. L'activitat de reparador petrolífer s'ha de desenvolupar en el si d'una empresa reparadora petrolífera.