Certificat de competència professional de reparador/a petrolífer

6722 - Certificat de competència professional de reparador/a petrolífer Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El certificat és el document que acredita la competència professional de les persones que es dediquen a realitzar activitats de reparació de la instal·lació petrolífera en recintes confinats en l'interior de les arquetes dels tancs, la desgasificació, neteja i reparació de tancs i canonades, preparació de la instal·lació per realitzar les proves d'estanquitat del tanc i de les canonades i l'execució d'aquestes proves després de la posada en marxa de la instal·lació
Una de les vies per obtenir aquest certificat és superar un examen específic per aquest tipus de competència professional, i que es pot sol·licitar a través d’aquest tràmit.
Les persones que ja tinguin una de les titulacions necessàries que acrediten de manera directa la competència professional, no caldrà que realitzin la prova.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

La instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials s'ha de realitzar pels professionals competents. 

La competència d'aquests professionals es pot obtenir mitjançant una determinada titulació que li reconeix, de forma directa, per poder actuar com instal·lador o bé després d'haver superat les proves que realitza el Departament competent. 

Consultar quadre titulació/formació.

La comunicació de les dates i hores d’examen es realitzarà mitjançant la publicació  de les llistes de forma nominal a Canal Empresa  amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.

Data actualització  14.09.2020