Autorització d'exempció de norma a les instal·lacions

11244 - Sollicitud d'autoritzacio d'exempcio de norma a les installacions Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

És l'autorització per part de l'Administració a exceptuar el compliment d'algun requisit reglamentari d'una instal·lació per motius justificats i amb mesures de seguretat substitutòries.  

En casos excepcionals i degudament motivats, les instal·lacions poden adoptar solucions tècniques diferents de les indicades en el reglament de seguretat corresponent o en les seves ITC, sempre que garanteixin un nivell de seguretat equivalent o superior.    

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. 

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Als titulars de les instal·lacions regulades per reglamentació de seguretat industrial següents:

  • instal·lacions frigorífiques
  • instal·lacions d’equips a pressió
  • instal·lacions de gas
  • instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • instal·lacions elèctriques d’alta tensió
  • ascensors
  • instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics.

Data actualització  04.01.2021