• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts (Departament d'Empresa i Coneixement)

21105 - Sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts (Dept. Empresa i Coneixement) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

En els casos que una persona o empresa, en compliment de les seves obligacions amb el Departament d'Empresa i Coneixement, hagi fet un ingrés indegut, en concepte de taxes o sancions, pot sol·licitar la devolució d'aquest.  

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.05.2017