• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Registre d'empreses de venda a distància

11009 - Registre empresa de venda a distancia Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les empreses dedicades a l'activitat de venda a distància estan obligades a comunicar les seves dades al Registre d'Empresa de Venda a Distància del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
També cal que es comuniquin les modificacions que es produeixin en les dades informades en el registre, especialment en els casos en què els canvis afectin la naturalesa de l'empresa, l'objecte o activitat de venda o domicili social.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.01.2013