• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Registre d'instal·lacions de raigs X per a usos mèdics i veterinaris

Modificar les dades de la instal·lació

Modificar les dades de la instal·lació 9034 - Registre d'instal·lacions de raigs X per a usos mèdics i veterinaris Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit s'ha de realitzar quan es fa alguna modificació de la instal·lació. 

L'import de la taxa és fix

Tipus d'instal·lacions

 •  Tipus 1: Instal·lacions amb equips de TC*, radiologia intervencionista, mamografia, equips quirúrgics i equips mòbils
 • Tipus 2: Instal·lacions amb equips de diagnòstic general, veterinari i dental no intraoral
 • Tipus 3: Instal·lacions amb equips de diagnòstic dental intraoral o podològic i de densitometria òssia.

  * excepció: Els equips de TC per ús dental o veterinari són tipus 2

Modalitats

Els supòsits següents s'inclouen dins de la modalitat de modificació de dades:

 • Alta d'un equip         
 • Baixa d'un equip       
 • Canvi de sala d'unequip dins de la instal·lació              
 • Canvi d'ubicació de la instal·lació
 • Canvi titular
 • Rectificació de dades

* Nota: En les declaracions amb més d’una modalitat, no caldrà duplicar documents comuns.