• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Registre d'instal·lacions de raigs X per a usos mèdics i veterinaris

Sol·licitar la inscripció com a nova instal·lació

Sol·licitar la inscripció com a nova instal·lació 9034 - Registre d'instal·lacions de raigs X per a usos mèdics i veterinaris Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.  

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

Definicions

  1. Equips de raigs x: són aquells equips elèctrics que comprenen un generador de RX i un o més tubs de raigs x. Poden ser fixes si s'utilitzen en locals o vehicles i mòbils si es poden desplaçar als llocs on es requereixi la seva utilització.
  2. Instal·lacions de raigs x: equip o equips de raigs x i locals o vehicles on s'utilitzen, quan el seu ús sigui mèdic o veterinari.

 

Tipus d'instal·lacions

  •  Tipus 1: Instal·lacions amb equips de TC*, radiologia intervencionista, mamografia, equips quirúrgics i equips mòbils
  • Tipus 2: Instal·lacions amb equips de diagnòstic general, veterinari i dental no intraoral
  • Tipus 3: Instal·lacions amb equips de diagnòstic dental intraoral o podològic i de densitometria òssia.

    * excepció:Els equips de TC per ús dental o veterinari són tipus 2