Certificat del Registre d'Empresa Executora de Voladures Especials

9094 - Registre d'empresa executora de voladures especials Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les empreses encarregades de l'execució de voladures especials, necessiten autorització administrativa i s'inscriuen en un registre. Aquesta inscripció té validesa anual i serveix per tot el territori nacional. Aquesta autorització s'ha de demanar a l'autoritat competent de la demarcació territorial on l'empresa tingui la seva seu social i s'ha d'aportar un certificat de l'autoritat minera competent que digui que l'esmentada empresa compleix els requisits següents:

  • Disposar d'equipament tècnic adequat i unes disposicions internes de seguretat pel maneig dels explosius pels tipus de voladures en els que es vulguin inscriure.
  • Tenir coberta la seva responsabilitat civil, mitjançant una pòlissa d'assegurances.
  • Tenir en plantilla com a mínim a una persona amb el carnet d'artiller.
  • Titulats de mines si escau segons el tipus de voladura.  
Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Què necessiteu fer?

Data actualització  26.04.2019