• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Registre de fabricants i/o importadors de metalls preciosos

Inscriure's en el Registre

Inscriure's en el Registre 9098 - Registre de fabricants i/o importadors de metalls preciosos Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Document atorgat per l'OEPM de la marca de contrast dels punxons d'identificació d'origen

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Per dur a terme la inscripció en el Registre de fabricants i importadors d'objectes fabricats amb metalls preciosos, és necessari que prèviament s'hagi obtingut la Resolució de concessió de la marca de contrast dels punxons d'identificació d'origen, per part de l'OEPM. L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) comprovarà que efectivament es posseeix aquesta Resolució.