Registre de fabricants i/o importadors de metalls preciosos

9098 - Registre de fabricants i/o importadors de metalls preciosos Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els fabricants i els importadors d'objectes fabricats amb metalls preciosos, per poder comercialitzar aquests, han de tenir la marca de contrast dels punxons d'identificació d'origen, atorgada per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Un cop obtinguda aquesta marca, han de procedir a la seva inscripció en el Registre de fabricants i/o importadors d’objectes fabricats amb metalls preciosos de la Generalitat de Catalunya.

Aquests objectes mitjançant punxonat s'han de marcar com a prova i control de la seva idoneïtat. Aquestes marques o contrastos poden ser de dos tipus:

  • D'identificació d'origen: marca identificativa del fabricant o importador de l'objecte, que assumirà la responsabilitat de què compleixen les normes legals a les quals estan sotmesos.
  • De garantia o de contrast oficial: aquesta marca acredita que els fabricants o importadors dels objectes estan reconeguts com a tals. No es poden marcar amb aquest contrasts aquells objectes que no vinguin prèviament marcats amb el contrast d'origen. El contrast de garantia es fa als laboratoris oficials o autoritzats.

Les marques dels punxons de garantia oficial són:

  • Per l'or una el·lipse
  • Per la plata un rectangle horitzontal
  • Pel platí un rombe

 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per d'altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització  10.03.2020