Registre de control Metrològic per organismes notificats, de control o verificació metrològica

8905 - Registre de control Metrològic per organismes notificats, de control o verificació metrològica Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'autorització reconeix a un organisme, persona física o jurídica, la capacitat per actuar en els procediments d'avaluació de la conformitat dels aparells de mesura, respecte dels requisits essencials metrològics i tècnics que els siguin d'aplicació segons la seva regulació específica, ja sigui en l'àmbit de la Unió Europea o del propi país.
Poden ser de tres tipus:

  • Organisme Notificat: entitat pública o privada que actua en els procediments d'avaluació de la conformitat, designat per les Administracions públiques competents en l'àmbit de la UE.
  • Organisme de control Metrològic: entitat pública o  privada designada per una Administració pública espanyola competent per la realització dels assaigs en aplicació d'una normativa nacional i per emetre els certificats en relació amb el control metrològic de l'Estat en la fase de comercialització i posada en servei.
  • Organisme Autoritzat de Verificació Metrològica: entitat pública o privada designada per una Administració publica competent espanyola per la realització i emissió de les certificacions relatives i verificacions periòdiques i després de reparació o modificació.  
Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Data actualització  20.01.2020