• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Registre de Turisme de Catalunya. Adscripció a la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya

9003 - Registre de Turisme de Catalunya. Adscripció a la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les oficines de turisme són equipaments turístics on es presten els serveis següents:

  • Informació turística: facilitar informació relativa a l’oferta i els recursos turístics de Catalunya com a destinació integral, així com de l’àmbit territorial de referència
  • Difusió turística: personalitzar la informació turística i comercialitzar els productes i serveis relacionats que sigui d’interès per la persona visitant
  • Atenció turística: facilitar informació a la persona visitant relativa a l’accés als serveis públics, seguretat ciutadana o mobilitat
  • Informació al visitant sobre els seus drets i deures com a usuari turístic i facilitar, si escau, el full oficial de reclamació

Les oficines de turisme existents a Catalunya poden integrar-se, voluntàriament, a la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya. Les oficines de turisme adscrites a la Xarxa s’han d’inscriure al Registre de Turisme de Catalunya.    

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Als titulars d’oficines de turisme exisitents a Catalunya que desitgin pertànyer a la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya. Els titulars poden ser entitats públiques, privades o mixtes público-privades. 

Data actualització 11.12.2017