• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Registre de Control Metrològic d'empreses fabricants, importadores, comercialitzadores, arrendadores i reparadores d'instruments de mesura

Modificar la inscripció en el Registre de Control Metrològic d’empreses

Modificar la inscripció en el Registre de Control Metrològic d’empreses 8906 - Registre de Control Metrològic d'empreses fabricants, importadores, comercialitzadores, arrendadores i reparadores d'instruments de mesura Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot realitzar en qualsevol moment.


Requisits informatius
  • Estar inscrit al Registre de Control Metrològic per a empreses fabricants, importadores, comercialitzadores, arrendadores o reparadores d'instruments de mesura

109.2€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix

Les modificacions o canvis en les circumstàncies per a la inscripció en el Registre de control metrològic, s'han de comunicar a l'Administració pública que va efectuar la inscripció a fi que determini la procedència o no de la seva incorporació a la mateixa. 

Aquest tràmit permet a les empreses ja inscrites en el Registre de Control Metrològic, modificar les dades registrals, per qualsevol motiu (ampliació de l’abast o de les activitats, canvi de titular, canvis societaris, etc.)