• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (RN)

9898 - Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (RN) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'exposició dels éssers humans a les fonts naturals de radiació és una característica contínua i inevitable de la vida a la terra.

Les exposicions a les fonts de radiació natural es poden modificar per l'acció humana (com la mineria o la construcció). Moltes persones també poden estar exposades a nivells elevats de radiació natural en els seus llocs de treball. Un exemple d'això són els treballadors de les mines i coves subterrànies, els de processament de minerals i la tripulació d'aeronaus.

A Catalunya, en aplicació del Reial decret 1439/2010, es va publicar la Resolució EMO/1944/2011, de 25 de juliol, per la qual es determina la forma de presentació de la declaració d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural, en què consten les dades que cal que s'incloguin en les declaracions i la necessitat de què dels titulars de les activitats laborals amb exposició a radiació natural realitzin l'estudi per determinar-ne l'impacte radiològic. 

Llegiu-ne més

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n’hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.


Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

 A persones físiques o jurídiques, titulars de les activitats laborals amb exposició a radiació natural. 

Què necessiteu fer?

Data actualització 30.01.2020