Presentació d'estudis d'instal·lacions NORM

Presentació d'estudis d'instal·lacions NORM 9898 - Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (RN) Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot fer en cualsevol moment.

Per tal d'elaborar els estudis necessaris, es poden fer servir les guies següents:

  • GSG-11.02 Control de la exposición a fuentes naturales de radiación
  • GSG-11.03 Metodología para la evaluación del impacto radiológico de las industrias NORM

No hi ha taxes associades a aquest tràmit