Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (RN)

9898 - Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (RN) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'exposició dels éssers humans a les fonts naturals de radiació és una característica contínua i inevitable de la vida a la terra.

Les exposicions a les fonts de radiació natural es poden modificar per l'acció humana (com la mineria o la construcció). Moltes persones també poden estar exposades a nivells elevats de radiació natural en els seus llocs de treball. Un exemple d'això són els treballadors de les mines i coves subterrànies, els de processament de minerals i la tripulació d'aeronaus.

A Catalunya, en aplicació del Reial decret 1439/2010, es va publicar la Resolució EMO/1944/2011, de 25 de juliol, per la qual es determina la forma de presentació de la declaració d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural, en què consten les dades que cal que s'incloguin en les declaracions i la necessitat de què dels titulars de les activitats laborals amb exposició a radiació natural realitzin l'estudi per determinar-ne l'impacte radiològic. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

 A persones físiques o jurídiques, titulars de les activitats laborals amb exposició a radiació natural. 

Data actualització  30.01.2020