• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa

Reclamació per discrepàncies amb l'empresa distribuïdora en la tramitació d’un nou subministrament o ampliació d'un existent (incompliments de terminis o altres incompliments)

Reclamació per discrepàncies amb l'empresa distribuïdora en la tramitació d’un nou subministrament o ampliació d'un existent (incompliments de terminis o altres incompliments) 21608 - Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa Departament d'Empresa i Coneixement

La reclamació és pot presentar en qualsevol  moment, després d’haver reclamat davant de l’empresa comercialitzadora i/o distribuïdora d’energia elèctrica i no haver rebut una resposta satisfactòria.  


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Altra documentació
 • Altra documentació
  Altra documentació
 • Altra documentació
  Altra documentació

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Procediment per presentar una reclamació

Les persones usuàries de subministraments d'energia elèctrica poden presentar una reclamació a l'Administració quan  considerin que l'empresa distribuïdora/comercialitzadora ha incomplert amb els terminis previstos per donar resposta a la seva petició o altres tipus d’incompliments.

El primer que ha de fer la persona usuària és posar-se en contacte amb la companyia comercialitzadora/distribuïdora, ja sigui per telèfon, mitjançant un formulari web o per escrit (amb acusament de rebuda).

En cas que no hi hagi resposta per part de l’empresa o bé aquesta no sigui satisfactòria per a la persona usuària, es podrà presentar la reclamació davant de l’Administració.

La reclamació es presentarà mitjançant el formulari que es pot trobar al Pas 1. Sol·licitar i un cop la persona interessada presenta l’escrit, l’Administració comença un procediment on estudiarà el cas.

Si és necessari, l’Administració demanarà a la persona que aporti més documentació per fer les comprovacions oportunes i, si no és suficient i si escau, farà una inspecció a la instal·lació.

A més la persona també podrà formular les al·legacions que consideri convenients i aportar-les a través de La meva carpeta o adreçant-se a l’Estat de les meves gestions.

Un cop fetes les comprovacions i analitzat el cas finalitzarà el procediment amb una resolució.

 

Casos pels quals es pot posar una reclamació

 • Incompliment dels terminis per executar el nou subministrament o l'ampliació d'aquest.
 • Altres reclamacions que es refereixin a subministraments nous.