• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa

Reclamar per discrepàncies amb la distribuïdora sobre la solució tècnica i econòmica proposada, per un nou subministrament o ampliació d'un existent

Reclamar per discrepàncies amb la distribuïdora sobre la solució tècnica i econòmica proposada, per un nou subministrament o ampliació d'un existent 21608 - Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa Departament d'Empresa i Coneixement

La reclamació és pot presentar en qualsevol  moment, després d’haver reclamat davant de l’empresa comercialitzadora i/o distribuïdora d’energia elèctrica i no haver rebut una resposta satisfactòria.  

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa depèn de la potència del nou subministrament.

Procediment per presentar una reclamació

Les persones usuàries de subministraments d'energia elèctrica poden presentar una reclamació a l'Administració quan discrepin amb la solució tècnica i econòmica que l'empresa distribuïdora del subministrament elèctric ha adoptat per donar resposta a un nou subministrament o l'ampliació d'un que ja existeix.

El primer que ha de fer la persona usuària és posar-se en contacte amb la companyia comercialitzadora/distribuïdora, ja sigui per telèfon, mitjançant un formulari web o per escrit (amb acusament de rebuda).

En cas que no hi hagi resposta per part de l’empresa o bé aquesta no sigui satisfactòria per a la persona usuària, es podrà presentar la reclamació davant de l’Administració.

La reclamació es presentarà mitjançant el formulari que es pot trobar al Pas 1. Sol·licitar i un cop la persona interessada presenta l’escrit, l’Administració comença un procediment on estudiarà el cas.

Si és necessari, l’Administració demanarà a la persona que aporti més documentació per fer les comprovacions oportunes i, si no és suficient i si escau, farà una inspecció a la instal·lació.

A més la persona també podrà formular les al·legacions que consideri convenients i aportar-les a través de La meva carpeta o adreçant-se a l’Estat de les meves gestions.

Un cop fetes les comprovacions i analitzat el cas finalitzarà el procediment amb una resolució.

 

Casos pels quals es pot posar una reclamació

Tot seguit es poden trobar exemples de casos pels quals es pot interposar una reclamació davant de l’Administració:

  • Desacord amb l'import que l'empresa demana per un nou subministrament. En aquest cas, la reclamació comporta el pagament d'una taxa, depenent de la potència del nou subministrament.
  • Desacord amb l'import que l'empresa demana per una ampliació de potència. En aquest cas, la reclamació comporta el pagament d'una taxa, depenent de la potència del subministrament