• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa

Reclamar per incidències en el subministrament elèctric (avaries, interrupcions, pujades/baixades de tensió, etc.)

Reclamar per incidències en el subministrament elèctric (avaries, interrupcions, pujades/baixades de tensió, etc.) 21608 - Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa Departament d'Empresa i Coneixement

La reclamació és pot presentar en qualsevol  moment, després d’haver reclamat davant de l’empresa comercialitzadora i/o distribuïdora d’energia elèctrica i no haver rebut una resposta satisfactòria. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Procediment per presentar una reclamació

Les persones usuàries de subministraments d'energia elèctrica poden presentar una reclamació a l'Administració quan considerin que l'empresa no està complint amb els paràmetres de continuïtat del subministrament i de qualitat del producte. És a dir quan hi ha interrupcions, avaries, microtalls, pujades o baixades de tensió i altres alteracions. També es pot presentar la reclamació quan les empreses elèctriques no han resolt les incidències en els terminis previstos.

El primer que ha de fer la persona usuària és posar-se en contacte amb la companyia comercialitzadora/distribuïdora, ja sigui per telèfon, mitjançant un formulari web o per escrit (amb acusament de rebuda).

En cas que no hi hagi resposta per part de l’empresa o bé aquesta no sigui satisfactòria per a la persona usuària, es podrà presentar la reclamació davant de l’Administració.

La reclamació es presentarà mitjançant el formulari que es pot trobar al 'Pas 1. Reclamar' i un cop la persona interessada presenta l’escrit, l’Administració comença un procediment on estudiarà el cas.

Si és necessari, l’Administració demanarà a la persona que aporti més documentació per fer les comprovacions oportunes i, si no és suficient i si escau, farà una inspecció a la instal·lació.

A més la persona també podrà formular les al·legacions que consideri convenients i aportar-les a través de La meva carpeta o adreçant-se a l’Estat de les meves gestions.

Un cop fetes les comprovacions i analitzat el cas finalitzarà el procediment amb una resolució.

 

Casos pels quals es pot posar una reclamació

Tot seguit es poden trobar exemples de casos pels quals es pot interposar una reclamació davant de l’Administració:

  • El subministrament elèctric ha patit una o diverses interrupcions.
  • El subministrament elèctric ha patit una possible sobretensió
  • El valor de la tensió del subministrament elèctric és molt baix o molt alt.
  • Desacord amb l'atenció al client rebuda davant d'una avaria a la xarxa de distribució elèctrica
  • Altres casos referents a interrupcions o qualitat del fluid elèctric.