• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa

Reclamar per discrepàncies derivades de la facturació i/o contractació del subministrament elèctric

Reclamar per discrepàncies derivades de la facturació i/o contractació del subministrament elèctric 21608 - Reclamació sobre subministrament elèctric, qualitat i connexió a la xarxa Departament d'Empresa i Coneixement

La reclamació és pot presentar en qualsevol  moment, després d’haver reclamat davant de l’empresa comercialitzadora i/o distribuïdora d’energia elèctrica i no haver rebut una resposta satisfactòria. 

Documentació a adjuntar a la reclamació:

Juntament amb l’escrit de reclamació, cal adjuntar tots aquells documents que provin i argumentin el motiu de la reclamació, com ara:

 • Factures
 • Escrits o informes de l’empresa distribuïdora
 • Actes d’inspecció
 • Fotografies
 • Lectura del comptador
 • Certificat d’inspecció a la instal·lació per part d’un organisme de control
 • Contracte de subministrament
 • etc

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Procediment per presentar una reclamació

Les persones usuàries de subministraments d'energia elèctrica poden presentar una reclamació a l’Administració per resoldre les discrepàncies que puguin aparèixer en relació amb el contracte de subministrament, a l'accés a les xarxes, la qualitat de l'atenció al client, amb les facturacions derivades d'aquestes discrepàncies, el frau, etc. 

El primer que ha de fer la persona usuària és posar-se en contacte amb la companyia comercialitzadora/distribuïdora, ja sigui per telèfon, mitjançant un formulari web o per escrit (amb acusament de rebuda).

En cas que no hi hagi resposta per part de l’empresa o bé aquesta no sigui satisfactòria per a la persona usuària, es podrà presentar la reclamació davant de l’Administració.

La reclamació es presentarà mitjançant el formulari que es pot trobar al Pas 1. Sol·licitar i un cop la persona interessada presenta l’escrit, l’Administració comença un procediment on estudiarà el cas.

Si és necessari, l’Administració demanarà a la persona que aporti més documentació per fer les comprovacions oportunes i, si no és suficient i si escau, farà una inspecció a la instal·lació.

A més la persona també podrà formular les al·legacions que consideri convenients i aportar-les a través de La meva carpeta o adreçant-se a l’Estat de les meves gestions.

Un cop fetes les comprovacions i analitzat el cas finalitzarà el procediment amb una resolució.

 

Casos pels quals es pot posar una reclamació

Tot seguit es poden trobar exemples de casos pels quals es pot interposar una reclamació davant de l’Administració, un cop ja s’ha contactat amb l’empresa comercialitzadora o distribuïdora:

 • Desacord en la facturació, perquè és errònia o perquè no correspon amb el consum realitzat
 • Atenció al client deficient