• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Reclamació sobre subministrament de gas, butà i estacions de servei de carburants

Reclamar davant l’Administració

Reclamar davant l’Administració 21828 - Reclamació sobre subministrament de gas, butà i estacions de servei de carburants Departament d'Empresa i Coneixement

La reclamació és pot presentar en qualsevol  moment.

Documentació a adjuntar a la reclamació:

Juntament amb l’escrit de reclamació, cal adjuntar tots aquells documents que provin i argumentin el motiu de la reclamació, com ara:

 • Factures, en especial la factura o factures per les quals s’està en desacord, si és el cas, i s'està fent la reclamació.
 • Escrits o informes de l’empresa comercialitzadora i/o distribuïdora
 • Actes d’inspecció
 • Fotografies
 • Lectura del comptador
 • Certificat d’inspecció a la instal·lació
 • Contracte de subministrament
 • etc

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Casos pels quals es pot posar una reclamació

Tot seguit es poden trobar exemples habituals de casos pels quals es pot interposar una reclamació davant de l'Administració:

 • Desacord amb les condicions del contracte de subministrament de gas.

 • Desacord amb la facturació de gas en un període.

 • Desacord amb l'atenció al client realitzada per la comercialitzadora de gas.

 • Desacord amb el tall del subministrament de gas.

 • Desacord amb les condicions d’alta, d’escomesa o de baixa de subministrament de gas.

 • Possible frau en el subministrament de gas.

 • Desacord amb el cobrament o preu de l’envàs de butà.

 • Desacord amb la qualitat del carburant (benzina o gasoil).

 • Desacord amb el servei rebut a una estació de servei (benzinera).

 • Desacord amb el funcionament dels assortidors d’una estació de servei (benzinera).

 • Altres reclamacions diferents vinculades al gas, carburants i butà.

Procediment per presentar una reclamació

El primer que ha de fer la persona usuària és posar-se en contacte amb la distribuïdora o comercialitzadora del gas,  ja sigui per telèfon, mitjançant un formulari web o per escrit (amb acusament de rebuda).

En el cas de subministrament de butà o altres incidènmcies relacionades amb estacions de servei aquesta queixa prèvia no és necessària

En cas que no hi hagi resposta per part de l'empresa o bé aquesta no sigui satisfactòria per a la persona usuària, es podrà presentar la reclamació davant de l'Administració.

La reclamació es presentarà mitjançant el formulari que es pot trobar al 'Pas 1. Reclamar' i un cop la persona interessada presenta l'escrit, l'Administració comença un procediment on estudiarà el cas.

Si és necessari, l'Administració demanarà a la persona que aporti més documentació per fer les comprovacions oportunes i, si no és suficient i si escau, farà una inspecció a la instal·lació.

A més la persona també podrà formular les al·legacions que consideri convenients i aportar-les a través de La meva carpeta o adreçant-se a l’Estat de les meves gestions.

Un cop fetes les comprovacions i analitzat el cas finalitzarà el procediment informant a totes les parts de la resolució de la reclamació o queixa.

Cal recordar que un cop feta la reclamació, aquesta caducarà al cap de tres anys.