• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Queixa, reclamació i denúncia de consum

4197 - Queixa, reclamació i denúncia de consum Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

La reclamació de consum és una petició a una empresa, un establiments mercantil, un professional o un organisme habilitat, per obtenir la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d’un contracte i/o l’anul•lació d’un deute.
La denúncia de consum és la petició que té per finalitat posar en coneixement de l’Administració uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, per tal que les administracions públiques o els col·legis professionals competents, els investiguin i, si escau, actuïn per corregir la conducta d’infracció o negligència.

Llegiu-ne més

AVÍS: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a casos urgents o que no pugueu ajornar, podeu fer el tràmit en línia amb el formulari corresponent o, en cas que no n’hi hagi, utilitzeu la petició genèrica. Teniu disponible un tutorial sobre com presentar un document al registre electrònic de la Generalitat.


Primer cal reclamar a l’establiment i si no s'arriba a una acord es pot reclamar o denunciar davant de l'Administració.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.04.2017