• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Qualitat turística: Categorització dels apartaments turístics

Revisar o renovar la certificació de la categorització

Revisar o renovar la certificació de la categorització 11218 - Qualitat turística Categorització dels apartaments turístics Departament d'Empresa i Coneixement
  • Obligatòriament la renovació o la revisió s’ha de sol·licitar transcorreguts 4 anys des de la data de la resolució de concessió.
    També s’ha de sol·licitar quan es produeixi qualsevol modificació de les característiques dels establiments que suposi una disminució, rebaixa o pèrdua en la categoria, especialitat o distintiu d’excel·lència reconegut. 

  • Voluntàriament es podrà sol·licitar en qualsevol moment. 

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Per emplenar el qüestionari, consulteu el manual següent:

L’establiment ha d’estar inscrit al Registre de Turisme de Catalunya.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària
L'import del preu públic és variable, ja que cal afegir al preu públic 1,21€ per apartament o estudi, IVA inclòs. 

Si l’establiment modifica alguna de les condicions físiques o de servei haurà de sol·licitar una revisió.