• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Qualitat turística: Categorització dels apartaments turístics

Sol·licitar la categorització

Sol·licitar la categorització 11218 - Qualitat turística Categorització dels apartaments turístics Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Per emplenar el qüestionari consulteu el manual següent:

L’establiment ha d’estar inscrit al Registre de Turisme de Catalunya.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import del preu públic és variable, ja que cal afegir al preu públic 1,21€ per apartament o estudi, IVA inclòs.