• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Programa de missions internacionals 2019

10253 - Programa de Missions Internacionals 2019 Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i a projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers.

Llegiu-ne més

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins les 14:00 hores del dia 18 de novembre  de 2019

Com a organitzadores o coorganitzadores de la missió: les associacions empresarials, els col·legis professionals, les organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització.

Com a participants en la missió: les empreses industrials o de serveis amb ànim de lucre i establiment a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització.

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.10.2019