Sol·licitar l'ajut l'any 2021 7943 - Programa d'Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte Departament d'Empresa i Treball

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Des de les 09:00 hores del dia 29 d’abril fins a les 14:00 hores del dia 22 de juliol de 2021.

De conformitat amb l'avís publicat a https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/sobre-la-seu/avisos-i-talls-de-servei/index.html?fitxer=a8ead1bf-54bf-11eb-8284-005056924a59 hi ha hagut una interrupció del servei i el termini de presentació de sol·licituds s'amplia en 12 hores, fins a les 2:00 h del 23 de juliol

 

Ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4 de l’annex 1 de les bases reguladores, tret de les empreses amb projectes

de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit