Programa d'Ajuts a Inversions d'Alt impacte

7943 - Programa d'Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Programa d'ajuts inversions empresarials d'Alt Impacte

Llegiu-ne més

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins les 14:00 hores del dia 7 d’octubre de 2020

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4 de les bases reguladores, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE).

Què necessiteu fer?

Data actualització  03.07.2020