• Imprimeix

Programa d'ajuts a inversions empresarial d'alt impacte

7943 - Programa d'Ajuts a inversions empresarial d'alt impacte Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes d’inversió dels següents tipus:

a) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus:

- Centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d’aquest programa d’ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.
- Centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos com a centres que tinguin capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional.
- Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primes o de serveis a la indústria.
- Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte.

b) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat

c) Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s’han definit en els apartats a) i b) anteriors.

d) Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya.

e) Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors. L’adquisició s’ha d’haver realitzat entre l’1/1/2014 i la data de tancament de la convocatòria.

f) Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

g) Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

Llegiu-ne més

Termini de sol·licitud del 3 de setembre fins al 1 d'octubre del 2018.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.08.2018