• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa)

Baixa

Baixa 11443 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop la instal·lació hagi quedat fora de servei.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions frigorífiques han de disposar de la documentació següent:

  • Certificat d’execució del desmantellament signat per empresa frigorista.
  • Certificat amb la descripció de les actuacions de tractament ambiental dels residus generats i de descontaminació portades a terme, signat per empresa gestora de residus autoritzada.

No hi han taxes associades

Informació Complementària

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.