• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi de refrigerant

Canvi de refrigerant 11443 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions frigorífiques (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop efectuat el canvi de refrigerant de la instal·lació.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions frigorífiques han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

  • Certificat d’execució del canvi de refrigerant emès per empresa frigorista, que inclogui que no s’han alterat les característiques de la instal·lació.
  • Certificat de reciclatge o de tractament de residus del refrigerant recuperat, signat per empresa gestora de residus autoritzada.

Els titulars d’instal·lacions frigorífiques han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions frigorífiques i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fixe