Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió (posada en servei, modificacions i baixa)

11428 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

L'eina de tramitació no accepta versions no vigents del formularis del tràmit. En aquest sentit, cal que cada vegada que s'hagin d'utilitzar es descarreguin.

Què necessiteu fer?

Data actualització  15.10.2020