• Inici
  • Tràmits
  • Tràmits per temes
  • Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics (posada en servei, reducció de la capacitat d'emmagatzematge, modificació, canvi de titular i baixa)

Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics (posada en servei, reducció de la capacitat d'emmagatzematge, modificació, canvi de titular i baixa)

11452 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per a la posada en servei, la baixa i altres tràmits com ara la reducció de la capacitat d'emmagatzematge, la modificació sense variació en la capacitat d'emmagatzematge o el canvi de titular d'instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Ja estan disponibles els nous formularis de les modalitats de posada en servei i reducció de la capacitat d’emmagatzematge, adaptats al Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Data actualització  27.10.2017