• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions de gasos combustibles (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi de titular

Canvi de titular 11420 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions de gasos combustibles (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement
La declaració responsable s’ha de presentar un cop efectuat el canvi de titular de la instal·lació.

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

D’acord amb el Reial Decret 919/2006, els titulars d’instal·lacions de gasos combustibles han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:
Instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos (ITC-ICG 03)

 1. Projecte tècnic o memòria, segons escaigui d’acord amb l’apartat 4 de la ITC-ICG 03
 2. Certificat de la instal·lació
 3. Certificat d’inspecció inicial
 4. Certificat de direcció i acabament d’obra (si escau si escau d’acord amb l’apartat 4 de la ITC-ICG 03)
 5. En cas d’instal·lacions en terrat, certificat de tècnic competent (si escau d’acord amb l’apartat 5.6 de la ITC-ICG 03)
 6. Certificat de proves prèvies
 7. Prova hidrostàtica (si escau d’acord amb l’apartat 5.4 de la ITC-ICG 03)
 8. Contracte de manteniment amb una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC ), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma

Plantes satèl·lit de gas natural liquat (ITC-ICG 04)

 1. Projecte tècnic
 2. Certificat de proves prèvies
 3. Certificat de direcció i acabament d’obra
 4. Certificat de la instal·lació
 5. Certificat d’inspecció
 6. Certificat de tots els recipients a pressió i dels seus accessoris
 7. Contracte de manteniment amb una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC ), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma

Estacions de servei per a vehicles a gas (ITC-ICG 05)

 1. Projecte tècnic
 2. Certificat de la instal·lació
 3. Certificat d’inspecció
 4. Certificat de direcció i acabament d’obra
 5. Certificat de proves prèvies
 6. Contracte de manteniment amb una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC ), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma

Instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP) per a ús propi (ITC-ICG 06)

 1. Certificat de la instal·lació

Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (ITC-ICG 07)

 1. Projecte tècnic, si escau d’acord amb l’apartat 3.2 de la ITC-ICG 07
 2. Certificat de la instal·lació
 3. Certificat de direcció i acabament d’obra (si escau d’acord amb l’apartat 3.2 de la ITC-ICG 07)
 4. Certificat de proves prèvies
 5. Certificat de les xemeneies (si escau d’acord amb l’apartat 3.4 de la ITC-ICG 07)

* Podeu consultar si l’empresa està està inscrita al RASIC en aquesta pàgina .

Els titulars d’instal·lacions de gasos combustibles han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions de gasos combustibles i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix