Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions de gasos combustibles (posada en servei, modificacions i baixa)

11420 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions de gasos combustibles (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio
Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions de gasos combustibles ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.
Llegiu-ne més

Us recordem que les instal·lacions receptores de combustibles gasosos que d’acord amb la ITC-ICG 07, aprovada per Reial Decret  919/2006, de 28 de juliol (BOE núm. 2011, de 4 de setembre de 2006) no requereixin projecte, no han de presentar la declaració responsable i no s’inscriuen al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. En aquest sentit, si reutilitzeu els documents utilitzats en altres tràmits, es pot donar el cas que en presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització  02.09.2016