• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions de bancs solars (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi de titular

Canvi de titular 11454 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions de bancs solars (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop efectuat el canvi de titular de l’establiment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Declaració responsable de la instal·lació de seguretat industrial  [HTML, 87,83 kB ]
    Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal/apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif.

Els titulars d’instal·lacions de bancs solars han de complir els requisits preceptius, d’acord amb la normativa sobre aparells de bronzejat i la resta de normativa aplicable en matèria de   seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix