Presentació de la declaració responsable per a grues mòbils autopropulsades (primer ús, canvi de titular i baixa)

11450 - Presentació de la declaració responsable per a grues mòbils autopropulsades Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa de grues mòbils autopropulsades ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització  30.07.2020