• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Premis Nacionals d’Artesania

20199 - Premis Nacionals d’Artesania Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els Premis Nacionals d’Artesania tenen l’objectiu d’incrementar el prestigi en la societat de l’activitat artesanal, permetre fer visible la importància del sector artesà català en el conjunt de l’activitat creativa i productiva del país i la seva especial presència en l’àmbit de l’emprenedoria.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Segons la regulació establerta al Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal a Calalunya es considera artesania als efectes d’aquesta disposició aquelles activitats incloses dins el Repertori de famílies d'oficis artesans, que comporten la formació, creació, producció i transformació d’objectes.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Les persones, empreses i entitats públiques o privades sol·licitants només podran presentar una única sol·licitud, és a dir, optar a una sola categoria dels Premis.

Termini de presentació de la sol·licitud: del 20 de maig al 20 de juny de 2019, ambdós inclosos.

A les persones físiques, les microempreses, les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu o raó social a Catalunya que desenvolupin, o hagin desenvolupat, la seva activitat en l'àmbit de l'artesania, a les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial, les persones, als ens públics i privats que hagin desenvolupat actuacions de prestigi de l'artesania i als professionals d'altres sectors productius que hagin implementat un projecte comú de rellevància amb un artesà/ana professional.

Els ens públics que optin a la categoria del Premi Prestígia o a la del Premi Restaura  han de presentar les seves sol·licituds mitjançant la tramesa genèrica dirigida al Departament d'Empresa i Coneixement amb la plataforma d'EACAT adjuntant la memòria del projecte.

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.05.2019