• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Pràctiques no laborals a l'estranger

Sol·licitar les pràctiques

Sol·licitar les pràctiques 51 - Practiques laborals a l'estranger Departament d'Empresa i Coneixement

Les pràctiques es poden sol·licitar en qualsevol moment.

 1. No haver complert els 26 anys en la data d'inici de les pràctiques.
 2. Tenir una titulació universitària superior relacionada amb l'objectiu de la pràctica o estar en condicions d'obtenir-la abans de la data d'incorporació. En el cas de tenir una titulació universitària de països no membres de la Unió Europea, cal l'homologació oficial del Ministeri d'Educació.
 3. Serà valorable estar en possessió d'un post-grau o màster relacionat amb el negoci o comerç internacional o estar en condicions d'obtenir-lo abans de la data d'incorporació.
 4. Domini de la llengua catalana i la llengua castellana.
 5. Nivell d'anglès mínim B2.
 6. Es valorarà tenir coneixements de francès, alemany i/o altres idiomes. Imprescindible tenir mínim nivell B2 si es sol·licita una destinació on la llengua vehicular sigui diferent a l'anglès.
 7. Tenir menys de 3 mesos d'experiència laboral associada a la formació.
 8. No haver participat anteriorment en el Programa de Pràctiques no Laborals del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
 9. Estar inscrit com a demandant d'ocupació a les oficines de Treball (SOC) en la data d'inici de les pràctiques. 

Important: tots aquests requisits són imprescindibles i es descartarà automàticament qualsevol candidatura que no els compleixi. Caldrà acreditar documentalment la titulació universitària i el nivell d'idiomes.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Contingut de les pràctiques

Amb la tutela i formació del director/a de l'Oficina exterior de comerç i inversions de Catalunya:

 1. Donareu suport a l'equip de l'oficina exterior de destí pels projectes d'empreses catalanes que es portin a terme.
 2. Creareu les bases de dades de potencials clients internacionals amb els que contactareu per tal d'enviar la informació necessària de les empreses catalanes.
 3. Respondreu les consultes realitzades per empreses catalanes al país de destí amb el suport del tutor/a.
 4. Fareu la recerca de les fonts d'informació claus, via Internet, per a la realització d'estudis i informes de mercat.
 5. Donareu suport a la preparació d'agendes dels viatges de prospecció de les empreses catalanes al país de destí i fareu, si s'escau, seguiment dels contactes amb el suport del tutor/a.
 6. Col·laborareu en la realització d'activitats de promoció.
 7. Col·laborareu en la preparació, suport i seguiment de missions comercials.
 8. Preparareu documentació econòmica i comercial sobre el país de destí i la seva àrea d’influència.

Condicions

La durada d'aquestes pràctiques és de 9 mesos a jornada completa. Durant el període esmentat, la persona escollida tindrà l'obligació de residir a la ciutat que li sigui assignada o als seus voltants.

Quan comencen les pràctiques? On es realitzen?

A l'apartat "Vacants" del web d'ACCIÓ podeu veure, a títol orientatiu, les destinacions i la data d'incorporació prevista. Periòdicament s'aniran publicant les places disponibles, amb la data d'incorporació final.

Aquestes pràctiques es consideren pràctiques no laborals per la qual cosa no suposen, en cap cas, l'existència de relació laboral entre ACCIÓ i la persona que realitza aquestes pràctiques.