• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Petició dels fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia de consum

9403 - Petició dels fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores o usuàries en l'àmbit territorial de Catalunya hauran de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. Amb aquests fulls, els consumidors i usuaris que ho sol·licitin, poden formular per escrit la seva reclamació en el mateix establiment i així deixar constància d'aquest fet.

Llegiu-ne més

Els establiments han de tenir un cartell visible que informi que tenen aquests fulls a disposició del client.

Què necessiteu fer?

Data actualització  28.04.2017