Permís d'investigació minera

8976 - Permís d'investigació minera Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El permís d'investigació concedeix a la persona titular el dret a realitzar, dins el perímetre demarcat, els estudis i treballs adreçats a posar de manifest i definir un o diversos recursos de les seccions C) o D) de la Llei de Mines, conforme a les condicions de l’atorgament.

L'extensió mínima d'un permís d'investigació és d'una quadrícula minera i no pot excedir les tres-centes quadrícules.

Els permisos d'investigació es concedeixen pel termini que se sol·liciti, que no pot ser superior a tres anys.  Aquest termini inicial pot ser prorrogat per la mateixa autoritat que l'hagi concedit, fins a un màxim de tres anys més.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.  

A les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions per ser titulars de drets miners  que vulguin dur a terme treballs d’investigació de recursos de les seccions  C) i D) de la llei de Mines.

Data actualització  19.07.2019