• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Obtenció de la capacitat legal, tècnica i econòmica per a l'exercici de l'activitat de distribució d'energia elèctrica

9061 - Obtenció de la capacitat legal, tècnica i econòmica per a l'exercici de l'activitat de distribució d'energia elèctrica Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les empreses que es vulguin dedicar exclusivament en el territori de Catalunya a l'activitat de distribució d'energia elèctrica, han de comptar prèviament a la seva autorització com a tals i entre d'altres requisits, amb una certificació estesa per l'òrgan competent en matèria d'energia, de la seva capacitat legal, tècnica i econòmica per l'exercici de l'activitat.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.02.2011