• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix

Comunicar el canvi d'afectació de nivell alt a baix

Comunicar el canvi d'afectació de nivell alt a baix 8909 - Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement

La comunicació s'ha d'efectuar en el moment en el què es produeixi el canvi d'afectació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit