• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix

8909 - Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

És la presentació per part de l'empresa d'una sèrie de documents segons el nivell d'afectació, per garantir que continuen controlant els riscos inherents als accidents greus.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions podríeu presentar una versió obsoleta.

A fabricants i empresaris que emprin o emmagatzemin substàncies considerades perilloses, que puguin provocar situacions de risc greu, si no es controlen.

Data actualització 07.10.2015