• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix

8909 - Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

És la presentació per part de l'empresa d'una sèrie de documents segons el nivell d'afectació, per garantir que continuen controlant els riscos inherents als accidents greus.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per fer la presentació per internet de qualsevol de les modalitats haureu de seguir les passes següents:

  1. Descarregueu-vos el formulari de Petició genèrica
  2. En el formulari, a l'apartat 'On va adreçada' haureu de seleccionar a Tema: 'Indústria i Energia' i a Subtema 'Indústria'
  3. Al formulari, a l'apartat 'Documentació annexa' adjunteu tota la documentació requerida, que trobareu a l'apartat 'Documentació' de cada modalitat.
  4. Un cop emplenat el formulari, valideu-lo, signeu-lo amb certificat digital i deseu-lo.
  5. Torneu a la pàgina de tramitació de la petició genèrica  i envieu-lo seguint les instruccions indicades al pas 3.
  6. En el moment d'enviar el formulari la persona que efectuï el tràmit rebrà l'acusament de recepció i còpia del formulari enviat.

A fabricants i empresaris que emprin o emmagatzemin substàncies considerades perilloses, que puguin provocar situacions de risc greu, si no es controlen.

Data actualització 08.07.2020