Memòria anual de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica

22260 - Memòria anual de les instal.lacions de producció d'energia elèctrica Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural empresaiocupacio

La normativa vigent estableix que els titulars de les instal·lacions inscrites en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia elèctrica (RIPRE) o els seus explotadors hauran de trametre, durant el primer trimestre de cada any, una memòria resum de l'any immediatament anterior a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització  12.01.2021