Mediació laboral

9984 - Mediació Departament de Drets Socials empresaiocupacio

Amb el servei de mediació laboral s'ofereix resoldre aquelles situacions que, o bé siguin de conflicte o bé, puguin esdevenir-ne, i pretén potenciar la via de diàleg i la solució dels conflictes d'interessos. La mediació és una tècnica específica amb una sèrie d'actes que procura millorar la comunicació entre les parts i pot facilitar la resolució de situacions de conflicte. La persona mediadora pot fer propostes d'acord per tal de sotmetre-les a la consideració de les parts.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització  23.01.2017