• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Llicència de personal d’instal·lacions radioactives de 2a i 3a categoria

Sol·licitar l'aplicació de la llicència a una o vàries instal·lacions radioactives pel/per la titular de la IRA

Sol·licitar l'aplicació de la llicència a una o vàries instal·lacions radioactives pel/per la titular de la IRA 21960 - Llicència de personal d’instal·lacions radioactives de 2ª i 3ª categoria Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit

No hi han taxes associades

Informació Complementària

  

Si els titulars d'una llicència ja tenen una llicència registrada en una altra instal·lació radioactiva, hauran de notificar la baixa d’aquesta instal·lació.

D'altra banda, si els titulars de la llicència ja tenen una llicència registrada en una altra instal·lació radioactiva, hauran de notificar la baixa d’aquesta instal·lació o justificar el grau d’ocupació en les altres instal·lacions.