• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Llicència de personal d’instal·lacions radioactives de 2a i 3a categoria

Renovar la llicència de supervisors i operadors d’una instal·lació radioactiva

Renovar la llicència de supervisors i operadors d’una instal·lació radioactiva 21960 - Llicència de personal d’instal·lacions radioactives de 2ª i 3ª categoria Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment, tenint en compte que la llicència s'ha de renovar cada cinc anys.

 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Certificat mèdic d'aptitud per al lloc de treball emès per un servei de prevenció de riscos laborals o servei mèdic especialitzat signat pel metge responsable.
    Certificat mèdic d'aptitud per al lloc de treball emès per un servei de prevenció de riscos laborals o servei mèdic especialitzat per exercir la vigilància mèdica dels treballadors exposats, seguint el PROTOCOL PER RADIACIONS IONITZANTS, qualificant al sol·licitant de APTE, NO APTE, o APTE EN DETERMINADES CONDICIONS, per treballar amb radiacions ionitzants. No han de remetre l'informe mèdic, únicament el certificat d'aptitud.
  • Certificat del titular de la instal·lació radioactiva en el que constin les tasques que el sol·licitant ha realitzat dins la instal·lació radioactiva.
  • Justificant de pagament de la taxa del CSN
Informació Complementària
  • Pel que fa al Certificat mèdic d'aptitud per al lloc de treball emès per un servei de prevenció de riscos laborals o servei mèdic especialitzat signat pel metge responsable, no hi ha un document formalitzat, però podeu fer servir el Model de certificat mèdic d'aptitud per al lloc de treball, com a exemple per elaborar el certificat que haguéu de presentar.
  • En el cas del Certificat del titular de la instal·lació radioactiva en el que constin les tasques que el sol·licitant ha realitzat dins la instal·lació radioactiva, , tampoc hi ha cap document normalitzat. Per tal d'elaborar aquest certificat podeu utilitzar el Model de certificat de tasques.

No hi han taxes associades

Informació Complementària