Llicència de personal d’instal·lacions radioactives de 2a i 3a categoria

21960 - Llicència de personal d’instal·lacions radioactives de 2ª i 3ª categoria Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El personal que manipuli material o equips radioactius i el que dirigeixi aquestes activitats en una instal·lació radioactiva de 2a o 3a categoria haurà de tenir una llicència específica concedida pel Consell de Seguretat Nuclear. 

Existeixen dues classes de llicències: llicència d’operador, que capacita per a la manipulació de materials o equips productors de radiacions ionitzants, i llicència de supervisor, que capacita per dirigir i planificar el funcionament d’una instal·lació radioactiva i les activitats dels operadors. Les llicències tenen un termini de validesa de 5 anys, seran personals i intransferibles i específiques per camp d’aplicació.

El Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat de Catalunya mantindran un registre en el que s’inscriuran les llicències d’operador i supervisor concedides per a cada camp d’aplicació i la instal·lació a la que s’aplica. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Abans de sol·licitar la llicència o la renovació d'aquesta, cal haver fet el pagament de la taxa corresponent al Consell de Seguretat Nuclear

Data actualització  22.01.2020